Welkom!

 

De Tafelronde is een katholieke basisschool met twee locaties: de locatie Sint Joris in de binnenstad en de locatie Koning Karel in de wijk Schothorst.

 

Tot 1996 was er sprake van twee afzonderlijke scholen: De Tafelronde en de Sint Jorisschool. Omdat de Sint Jorisschool te weinig leerlingen had volgens de wettelijke richtlijnen, werd besloten tot een fusie.

 

Onderwijskundig gezien bestaat er geen verschil tussen de beide locaties. De locatie Sint Joris heeft als voedingsgebied de wijken: binnenstad, Kruiskamp, Koppel, Eemkwartier en Gildekwartier. De locatie Koning Karel heeft als voedingsgebied de wijk Schothorst.

 

 

 

 

 

Het logo van de school bestaat uit een schild, een cirkel en een zwaard. Het zwaard en het schild hebben als symboliek dat we de kinderen willen beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf. De cirkel staat voor gelijkwaardigheid; voor ons zijn alle kinderen gelijk en daarom zijn ook alle kinderen welkom op de Tafelronde. Naast de symboliek heeft het logo ook betrekking op de ridders van de Ronde Tafel (het schild) en Sint Joris en de draak (het zwaard).